torstai 31. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (47)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuuttelui-

den jälkeen alkanut uskoa että puut eivät ole kiinnostuneita

siitä haluaako joku ihminen enemmän kuin mitään muuta

maistaa simpukan lihaa, mistä hän pitää, siitä kun mies on

toistuneiden vakuutteluiden jälkeen alkanut uskoa että puut

eivät ole kiinnostuneita siitä haluaako joku ihminen enem-

män kuin mitään muuta työntää kielensä simpukan sisään.

keskiviikko 30. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (46)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuuttelui-

den jälkeen alkanut uskoa ettei hänen kannata turhaan huo-

lehtia siitä mistä suunnasta tuuli puhaltaa koska hän pystyy

purjehtimaan veneellään myös vastatuuleen, mistä hän pi-

tää, siitä kun mies on toistuneiden vakuutteluiden jälkeen

alkanut uskoa ettei hänen kannata turhaan huolehtia siitä

millainen sää merellä vallitsee hänen purjehtiessaan koska

hän pystyy purjehtimaan myös pahimman myrskyn lävitse.

tiistai 29. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (45)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuuttelui-

den jälkeen alkanut uskoa ettei ajatus soutuveneen soutami-

sesta järven keskelle, airojen nostamisesta veneeseen ja tul-

pan irrottamisesta ole lainkaan mahdoton toteuttaa, mistä

hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuutteluiden jäl-

keen alkanut uskoa ettei ajatus rakastelemisesta soutuve-

neessä veneen täyttyessä vedellä ei ole lainkaan mahdoton.

Nuoresta tytöstä (44)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuuttelui-

den jälkeen alkanut uskoa ettei ajatus soutuveneen pohjalla

rakastelemisesta ole lainkaan mahdoton toteuttaa, mistä hän

pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuutteluiden jälkeen

alkanut uskoa että soutuveneen vettä täynnä oleva pohja

voi olla paikka jossa he laittavat toivomansa lapsen alulle.

torstai 24. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (43)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuuttelui-

den jälkeen vakuuttunut siitä että heidän hedelmätarhaansa

hoitamaan tarvitaan asiansa osaava ja ammatilleen omistau-

tunut puutarhuri, mistä hän pitää, siitä kun mies on toistu-

neiden vakuutteluiden jälkeen vakuuttunut siitä että heidän

hedelmätarhansa ei tule kukoistamaan vaikka he hoitaisivat

sitä yhdessä vaan heidän on palkattava kokenut puutarhuri.

keskiviikko 23. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (42)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies on toistuneiden vakuuttelui-

den jälkeen alkanut uskoa että tyttö on jumalatar joka on

tullut kertomaan ihmisille että heidän temppeleittensä gra-

niitista tehdyt lattiat halkeavat jos he eivät lakkaa kuuntele-

masta vääriä profeettoja, mistä hän pitää, siitä kun mies on

toistuneiden vakuutteluiden jälkeen alkanut uskoa että tyttö

on jumalatar joka on tullut varoittamaan ihmisiä että heidän

temppeleittensä paksut purppuraverhot repeävät jos he eivät

lakkaa kuuntelemasta väärien pappiensa valheellisia sanoja.

tiistai 22. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (41)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän pitää, siitä kun mies ottaa toistuneiden pyyntöjen

jälkeen elämäntehtäväkseen opetella seisomaan paikoillaan

kärsimättömästi kuin eläin, kärsivällisesti kuin puu, mistä

hän pitää, siitä kun mies ottaa toistuneiden pyyntöjen jäl-

keen elämäntehtäväkseen opetella seisomaan paikoillaan

tuulen tuivertaessa ja veden piiskatessa peltisiä kattoja.

torstai 17. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (40)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista vakuut-

teluistaan huolimatta suostu uskomaan että juuri hän on se

voima joka saa veden virtaamaan virtaavassa maailmassa,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista vakuut-

teluistaan huolimatta suostu uskomaan että juuri hän on se

henkilö joka seisoo keskellä virtaa tarkkailemassa virtausta.

Nuoresta tytöstä (39)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista vakuut-

teluistaan huolimatta suostu uskomaan että hän kykenee

puhumaan oppilaiden kanssa opettajan tietävällä kielellä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista va-

kuutteluistaan huolimatta suostu uskomaan ettei hän puhu

käärmeen kavalalla vaan opettajan hyväntahtoisella kielellä.

keskiviikko 16. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (38)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu ottamaan kuokkaa vajan seinällä

olevasta koukusta, mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen

toistuvista vakuutteluistaan huolimatta suostu uskomaan et-

teivät he voi enää lykätä maan kääntämistä yhtäkään päivää.

Nuoresta tytöstä (37)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu nostamaan hänen kanssaan

maasta perunoita, mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen

toistuvista vakuutteluistaan huolimatta suostu uskomaan et-

tä sato on tänä vuonna edellisistä vuosista poiketen mainio.

tiistai 15. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (36)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu ymmärtämään ettei hän voi jät-

tää kalan perkeitä rantakalliolle koska ne houkuttelevat lok-

keja, mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista

pyynnöistään huolimatta suostu ymmärtämään ettei hän

voi siirtää vastuuta kalan perkaamisesta kenellekään muulle.

Nuoresta tytöstä (35)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu ymmärtämään ettei hän voi pi-

tää heidän kirjahyllynsä päällä lokin kalloa koske se tuo heil-

le huonoa onnea, mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen

toistuvista pyynnöistään huolimatta suostu ymmärtämään

ettei hän voi kävellä rantakalliolla etsimässä lokkien kalloja

maanantai 14. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (34)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta kykene käsittämään että hämähäkin

huoneen nurkkaan kutoma verkko merkitsee että heidän on

siivottava, mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistu-

vista pyynnöistään huolimatta kykene ymmärtämään että

että heidän on päästävä mahdollisimman pian eroon huo-

neen nurkassa kyyhöttävästä ja heitä silmillään tuijotta-

vasta monijalkaisesta ja lihavaksi kasvaneesta hämähäkistä.

Nuoresta tytöstä (33)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta kykene ymmärtämään etteivät puut

tunne rungoillaan käveleviä lukemattomia muurahaisia,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta kykene käsittämään etteivät puut tun-

ne mielipahaa kun linnut rakentavat pesänsä niiden oksille.

perjantai 11. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (32)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta lakkaa haaveilemasta että jonakin päi-

vänä hän ostaa heille maitoa tuottavan laikukkaan lehmän,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta lakkaa haaveilemasta että jonakin aa-

muna hän saa lypsää heidän arvokkaan ruskean lehmänsä.

Nuoresta tytöstä (31)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta lakkaa tuijottamasta niityllä laiduntavia

mustia lehmiä joiden kyljissä on valkoisia laikkuja, mistä hän

ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyynnöistään

huolimatta lakkaa pitämästä märehtiviä lehmiä kiehtovina.

torstai 10. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (30)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu poistamaan huoneistonsa nur-

kissa kasvavia ja hänen sormistaan roikkuvia hämähäkin-

seittejä, mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistu-

vista pyynnöistään huolimatta suostu tarttumaan toimeen

ja myrkyttämään hänen lattiallaan käveleviä muurahaisia.

Nuoresta tytöstä (29)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu lähtemään hänen kanssaan met-

sään missä kasvaa maariankämmeköitä, saniaisia ja sieniä,

mistä hän ei pidä, siitä kun mies ei hänen toistuvista pyyn-

nöistään huolimatta suostu nousemaan työpöytänsä takaa

ja lähtemään metsään missä maariankämmekät kasvavat.

keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (28)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jotka eivät

ole koskaan joutuneet katsomaan tyhjää perunalaaria, mistä

hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jotka eivät ole kos-

kaan joutuneet kantamaan olallaan painavaa perunasäkkiä.

Nuoresta tytöstä (27)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jotka eivät

ole koskaan joutuneet nostamaan kovasta maasta lanttuja,

mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jotka eivät

ole koskaan joutuneet käyttämään teräväkärkistä kuokkaa.

tiistai 8. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (26)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä joille ei tuli-

si mieleenkään irrottaa laudoissa törröttäviä ruostuneita

nauloja, mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jot-

ka eivät osaa käsitellä vasaraa ja irrottaa törröttäviä nauloja.

Nuoresta tytöstä (25)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jotka kaata-

vat käyttämättä jääneen maalin ajattelemattomasti maahan,

mistä hän ei pidä, siitä että on olemassa ihmisiä jotka heittä-

vät tyhjän maalipurkin seurauksia miettimättä ojan pohjalle.

lauantai 5. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (24)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kuinka aurinko polttaa vihreiden

kukkuloiden takaa äkkiarvaamatta noustessaan hänen

niskaansa, mistä hän pitää, siitä kuinka aurinko lakkaa

korkealle noustuaan polttamasta hänen niskaansa ja hän

tuntee sen sijaan poltteen hiuksissaan ja takaraivossaan.

Nuoresta tytöstä (23)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kuinka keskikesän aurinko kieltäytyy

laskeutumasta taivaalta ja kieltäytyy lopettamasta poltta-

masta hänen niskaansa, mistä hän pitää, siitä kuinka keski-

kesän aurinko kieltäytyy laskeutumasta taivaalta myös sil-

loin kun hän ottaa aurinkoa ja ruskettaa paljasta selkäänsä.

perjantai 4. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (22)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun aurinko polttaa hänen niskaansa

hänen seisoessaan selin aurinkoon ja siitä kun aurinko polt-

taa hänen koko selkäänsä hänen riisuessaan ohuen paitansa,

mistä hän pitää, tunteesta kun hän käy makaamaan selälleen

nurmikkoon ja antaa auringon lämmittää pyöreitä rintojaan.

Nuoresta tytöstä (21)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun aurinko polttaa hänen niskaansa

ja siitä kun hän tuntee auringon polttavan hänen käsiään ja

jalkojaan, mistä hän pitää, siitä kuinka hän auringon poltta-

essa hänen niskaansa kykenee ymmärtämään että läheisen

männyn juurella on kesästä huolimatta viileää ja varjoista.

torstai 3. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (20)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä että kaikki hierojat eivät ole sokeita,

mistä hän pitää, siitä että suurin osa hierojista ei hieroes-

saan ihaile hänen muodokasta ja sopusuhtaista selkäänsä.

Nuoresta tytöstä (19)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, siitä kun tuntee sokean hierojan vahvat

kädet ensin hartioillaan ja sitten yläselkäänsä hieromassa,

mistä hän pitää, leijailevasta tunteesta joka hänelle tulee

joka kerta hänen poistuessaan vahvalta sokealta hierojalta.

keskiviikko 2. toukokuuta 2012

Nuoresta tytöstä (18)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, silkkiuikun kimeästä ja järven yli kantau-

tuvasta valittavasta äänestä, mistä hän pitää, järvellä uivan

uikun päätä koristavasta koristeellisesta mustasta töyhtöstä.

Nuoresta tytöstä (17)


Alan ajatella joella minua odottavaa alastonta nuorta tyttöä,

mistä hän ei pidä, kärpäsistä jotka laskeutuvat hänen puu-

tarhatuolinsa selkänojalle, mistä hän pitää, mehiläisistä

jotka lähestyvät kiinnostuneina purkissa olevaa hunajaa.